موكب جوانان هر روز از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

موكب جوانان

موكب جوانان

موكبی برای گفتگو پیرامون مسائل و دغدغه‌های جوانان

تهیه كننده: مجتبی حسنی
گوینده: امین قاسمی فرع
هماهنگی: اكرم اویسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
موكب جوانان