منظریه یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

منظريه

منظریه

منظری به علوم انسانی از دریچه آثار هنری و ادبی جبهه انقلاب

در هر قسمت از منظریه كه با محوریت آثار تولیدی جبهه فرهنگی انقلاب و با حضور كارشناس مرتبط روی آنتن خواهد رفت، تجربه شخصیت ها و گروه های مردمی كه در تاریخ انقلاب ایفای نقش داشته اند، مورد بحث و گفتگوی نظری قرار خواهد گرفت.

موضوعاتی همچون انسان انقلاب، زن و انقلاب، زن و پشتیبانی جنگ، جهاد و توسعه، موسیقی و انقلاب، عقب ماندگی در عدالت، تربیت و انقلاب، آزادی و اعتراض، مددكاری و مراقبت، كار و كارگری و هنر های تجسمی از جمله موضوعات قسمت های مختلف این برنامه رادیویی خواهد بود.

تهیه كننده: مجتبی امیری
مجری و سردبیر: محمدحسین جمالزاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
منظریه