شیفت خلوت شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شيفت خلوت

شیفت خلوت

اخبار و تازه های سلامت، فناوری و پزشكی و گفتگو با كارشناسان این حوزه ها

تهیه كننده: نیره مرادحاصلی
سردبیر و كارشناس مجری: حسام الدین خضری
هماهنگی: زهرا محسن زاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شیفت خلوت