جمعمون جَمعه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

جمعمون جَمعه

این برنامه، مجله‌ای تركیبی با چهار محور موضوعی ازدواج، سبك زندگی جوانان، ارتباط جوانان با خانواده، فرزندآوری است كه سعی می‌كند مهارت‌های ارتباطی جوانان در حوزۀ خانواده را در قالبی سرگرم كننده بیان كند.

این برنامه نگاهی آسیب شناختی به مسائل جوانان در حوزه خانه و خانواده خواهد داشت.
در این برنامه سعی خواهد شد، راهكارهای مناسب در جهت برطرف كردن مسائل اجتماعی جوانان در حوزه خانواده، در قالب كارشناسی ارایه گردد.

تهیه كنندگان: حامد مرادیان ، عاطفه شیوافر
گوینده: صاحبه عظیمی ، سینا هوشمندی
نویسندگان: سمیه نازنینی، سید ابوالفضل طاهری
هماهنگی: بابك شكری ، فرزاد محمدی راد
گزارشگر: مهدیه پهلوانی
صداپیشه گان: مصطفی خواجه حسینی، زهرا محمودی، فاطمه كمالی و پیام پارسانیا، حسین آقایی و فاطمه ثقفی
با همراهی الهام وحدت
ارتباطات:حسن معین
متصدی فضای مجازی:الهه فیض آبادی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جمعمون جمعه