كتابخند پنج شنبه و جمعه از ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

كتابخند

كتابخند

این برنامه به معرفی كتاب می‌پردازد اما قالب و نگاهی متفاوت و خارج ازكلیشه‌های مرسوم.

بخش‌های برنامه:
- معرفی كتاب
- گزارش
- خبرهای هفته حوزۀ كتاب

تهیه كننده: فاطمه شهبندی
گوینده: حمید پارسا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
كتابخند