هیچ جا خونه خود آدم نمی‌شه از 27 اسفند تا 15 فروردین از ساعت 19:00 به مدت دو ساعت

رادیو جوان

هيچ جا خونه خود آدم نمي شه

هیچ جا خونه خود آدم نمی‌شه

با توجه به شرایط کنونی و لزوم سلامتی فردی و اجتماعی بهتر است که در خانه بمانیم و فعایت های عمومی راکمتر کنیم.

این برنامه سعی دارد که با ایجاد فضایی مفرح و شاد همراه با اطلاع رسانی و پرداختن به خانواده و بازگشت به بازیهای خانگی و سرگرمیهای داخل خانه کمک کند که هموطنان عزیز تعطیلات خود را با آرامش و حال خوش سپری کنند.

تهیه کنندگان: عباس پیری - سیروس رجبی - سولماز ادیبی
گویندگان: فاطمه صداقتی - فاطمه عباسی - حسن اسماعیل‌پور - امیر عضد - حمید پارسا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 27 اسفند تا 15 فروردین

ساعت پخش برنامه: 19:00

مدت برنامه:دو ساعت

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
هیچ جا خونه خود آدم نمی شه