فوق العاده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

فوق العاده

فوق العاده

ویژه برنامه موسیقی محور

تهیه كنندگان: اكرم زمانی - حسین خلیل‌نژاد
گویندگان: مهدی مفیدی - پیمان طالبی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فوق العاده