شناسنامه دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 15:55 به مدت متغیر

رادیو جوان

شناسنامه

شناسنامه

نگاهی به نقش انتخابات از جنبه‌های مختلف در زندگی با حضور روانشاسان مختلف.تهیه كننده: علیرضا محمدنیا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه - چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:55

مدت برنامه:متغیر

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شناسنامه