برگه‌های پنهان شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

برگه هاي پنهان

برگه‌های پنهان

در این مجموعه برنامه‌ها با حضور پژوهشگران و كارشناسان علوم قرآن و حدیث در ابتدا به ضرورت تحلیل تاریخ بر مبنای آیات قرآن پرداخته می‌شود.

سپس با استفاده از آیات و روایات قرآنی قوم یهود مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و سرنوشت این قوم و نقش آنها در تاریخ اسلام به ویژه در مقطع صدر اسلام واكاوی می‌شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
برگه های پنهان