دال شنبه -چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

دال

گفتگو درباره كنش‌ها و رویدادهای اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی با هدف روشنگری

شنونده ی تازه ترین موضوعات روز باشید
از شنبه تا چهارشنبه
ساعت 12:15

تهیه كننده : زهره عبدالرحیم
گوینده: راضیه هاشمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه -چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:15

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040000

دسترسی سریع
دال