همساز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

همساز

همساز

گام به گام، نت به نت، ملودی به ملودی، همراه ما باشید با همساز رادیو جوان

بهترین سازها و آوازها را از همساز رادیو جوان بشنوید

تهیه كنندگان: عاطفه شیوافر - انسیه شمس الهی
گویندگان: صدیقه مرادی - محدثه صارمی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
همساز