راهی كه رفته ایم پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

راهي كه رفته ايم

راهی كه رفته ایم

دستاوردهای علمی و پزشكی

پنج شنبه و جمعه ها ساعت 23:45 تا 24

نویسنده و تهیه كننده : پانته آ پاچنگی
گوینده : پروین كرمی
گزارشگر: ناصر یوسفیان
آیتم ساز و هماهنگی : مریم همزه ای

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 23:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
راهی كه رفته ایم