به امید دیدار جمعه از ساعت 8:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

به اميد ديدار

به امید دیدار

مستندی روایی، گزارشی است پیرامون موضوعات گوناگون مهدویت.

این برنامه برگرفته از موضوعات اجتمای و مستندی است از گفتگوی گروهی در فضای مجازی كه اعضای آن گروه برای رسیدن روای به پاسخ و نتیجه موضوع برنامه مشاركت می كنند.


تهیه كننده: رضا صفری
گوینده: مجید عسگری
نویسنده: رضا صفری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 8:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
به امید دیدار