موج دانش هر روز از ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

موج دانش

موج دانش

آموزش نكات كنكوری

آموزش و نحوه تست زنی برای كنكوری ها
آموزش مجازی برای ورود به دانشگاه
آموزش صحیح ونحوه حضور در دانشگاه 

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
موج دانش