انقلاب دوم 13 آبان از ساعت 14:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

انقلاب دوم

انقلاب دوم

برگزیده سخنان و آثار و نوشته هایی در مورد تسخیر لانه جاسوسی امریكا در سال 58

عكس ها و نوشته هایی در مورد اخبار سال 57 از تسخیر سفارت امریكا درتهران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 13 آبان

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
انقلاب دوم