كیلومتر 88 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 15 دقیقه

كیلومتر 88

به كیلومتر 88 جاده جوانی كه رسیدید توقف كنید، اینجا معنای جوونی رو همون طور كه باید تجربه می‌كنید؛ فعال و سرسخت و خلاق و پر شور، مثل یك مسافر جوان در مسیر زندگی.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : مجتبی حسنی
نویسنده : مهدی رسولی
گوینده : سمانه مبلغ حسینی
گزارشگر : فریبا آئینی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
كیلومتر 88