تو را نفس می‌كشم هر روز هفته از ساعت 20 به مدت 75 دقیقه

تو را نفس می‌كشم

برنامه‌ی ویژه افطار كه سعی دارد فضایی آرام‌بخش و مفرح برای لحظات روحانی افطار آماده كند.

انسان دوستی، توجه به كارهای نیك و جلوه‌های بركت آن در زندگی و اجتناب از بدی و خودخواهی از جمله محورهای موضوعی این برنامه هستند.

دسترسی سریع
تو را نفس می كشم