حس ورزش از اول تا سیزدهم فروردین از ساعت 8:00 به مدت 10 دقیقه

رادیو جوان

حس ورزش

حس ورزش

در این برنامه هر روز به یك ورزش خاص پرداخته می شود

ارائه راهكارهایی به مردم، تا بتوانند ورزش را مثل كارهای مهم در برنامه ی زندگی خود قرار دهند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از اول تا سیزدهم فروردین

ساعت پخش برنامه: 8:00

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حس ورزش