محرمانه مستقیم یك شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

محرمانه مستقیم

محرمانه مستقیم

این برنامه با سه آیتم شاخص تهیه و تولید می شود. هر بار با حضور مهمان ویژه ای به موضوع برنامه می پردازیم.

اهمیت این برنامه از آن بابت است كه با كمك گرفتن از قانون اساسی و مرور آن، شرایط و جایگاه ایران را در منطقه و جهان بیان می كنیم.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یك شنبه

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
محرمانه مستقیم