تریبون آزاد پنج شنبه و جمعه از ساعت 15:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

تریبون ازاد

تریبون آزاد

در این برنامه در جمع عموم مردم به انتخابات میپردازیم.

در این برنامه سعی میكنیم كه به منطق انتخاب بپردازیم و اینكه همیشه ما از دولت توقع داشته باشیم درسته؟ اینكه ما چیكار كردیم در این راه؟! چه قدمهایی برداشتیم؟ چقدر همراه بودیم؟ چقدر به وظایف اجتماعی خودمون عمل كردیم؟ و هم اینكه دولت ها باید چگونه رفتار كنند؟ دولت ها باید قولهایی بدهند كه بتوانند به آن عمل كنند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تریبون ازاد