مسیر جمعه از ساعت 14:30 به مدت 15

رادیو جوان

مسیر

مسیر

این برنامه كه با توجه به بیانات و راهنمایی‌های رهبری در انجام امور اجتماعی و زندگی می‌باشد ساخته شده است

برنامه ای كه با موضوعات اجتماعی و راهنمایی های مقام معظم رهبری می باشد در این برنامه از گزارش هایی از جوانان برای مطرح كردن موضوع استفاده خواهد شد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040000

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
مسیر