بی زحمت پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

بی زحمت

بی زحمت

بسیاری از جامعه شناسان معتقدند سعادت و شقاوت یك جامعه در گرو میزان تعهد و مسئولیت پذیری افراد آن جامعه است. با توجه به این مهم بررسی فرهنگ مسئولیت پذیری جوانان در جامعه نوع نگاه به مسئولیت و تعهد به كار خود و خانواده امری بسیار مهم است.

- ارتقای امید و دانش جوانان در مواجهه با جامعه
- ایجاد حس تعهد نسبت به خود جامعه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
بی زحمت