پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

پی نوشت

طنز و نقد

زیرساخت برنامه بر مبنای اقتصاد مقاومتی و سبك زندگی است

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
پی نوشت