سه سوت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 10 دقیقه

سه سوت

بالا بردن صبر و حوصله - بالا بردن دقت و جلوگیری از شتاب زدگی

جوان امروز با توجه به پیشرفت های علمی و بالا رفتن سرعت زندگی، كمی بی حوصله و كم دقت و سربه هواتر شده اند لذا سعی این برنامه این است كه با پرداختن و تولید آیتم های مفرح و شاد با محوریت دقت، حوصله و اهمیت به مسائل پیرامون و غیره در رساندن هرچه بهتر پیام برنامه و جذب قشر جوان و انتقال پیام سالم می باشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
سه سوت