نوبت عاشقی جمعه ها از ساعت 8:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو جوان

نوبت عاشقي

نوبت عاشقی

برنامه ای كه در آن محوریت آیات سوره یس گفتگو، روایت، نمایش و ... اجرا می شود.

آشنایی جوانان با سوره یس با توجه به مشهور بودن آن به قلب قرآن

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 8:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
نوبت عاشقی