فرمول یك شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

فرمول یك

فرمول یك

موج جوانی به شهر های زیبای ایران سفر می كند تا با جاذبه های گردشگری، آداب و رسوم مردمان و نیز فرصت های شغلی شهرهای كشورمان را به مخاطبان جوان خود معرفی نماید.

معرفی جاذبه ها و ظرفیت های استان و توانمندی های شهرستان ها

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
فرمول یك