چشام بازه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:10 به مدت 20 دقیقه

چشام بازه

شنیدستی كه نسل های قبل گفتندی: سحر خیز باش تا كامروا شوی؟ و هیچ احدی از نسل سوم و چهارم هرگز وقعی بدان ننهادندی؟

ما اما همچون فرزندان خلفِ گوش به فرمان، در گرگ و میش صبح خروس خوان، چشم بازكردندی و به احدی مجال ندادندی كه چشم بر هم گذاردندی تا همه در این كامروایی فیض بردندی. و این گونه چشمان همه باز ماندندی.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد:
تهیه كننده: حامد مرادیان
نویسندگان و صداپیشگان: حامد مرادیان – امیر عضد – حمید پارسا
گوینده: اشكان صادقی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 06:10

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
چشام بازه