گردونه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

گردونه

گردونه

برنامه گردونه نگاهی تحلیلی و كارشناسی به مهمترین موضوع سیاسی داخلی دارد.

مهمترین مساله خارجی روز را با حضور كارشناسان بین المللی بررسی می‌كند. یك موضوع چالشی از جنبه‌های مختلف به صورت مستند در یك بسته گزارشی ارایه می‌دهد.

تهیه كنندگان:
روزهای شنبه، یك شنبه و چهارشنبه خانم فاطمه توكلی
روزهای دوشنه و سه شنبه آقای محمد كلهر
كارشناس مجری: مهدی مهدی قلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
گردونه