دوباره آسمان آبی دوشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

دوباره آسمان آبی

دوباره آسمان آبی

آسمان و مه و خورشید و فلك در كارند تا انسان همه را به كار بگیرد و در بقچه فناوری بگنجاند و از آن بهره ببرد تا صحیح تر، بهینه تر و به روز تر، دست بر انرژی‌های محیطی و زیستی ببرد تا آسمان آبی، شاید، دوباره نصیبش شود.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : علیرضا محمدی نیا
مجری : میثم طباطبایی
راوی : حسن خلقت دوست

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
دوباره آسمان آبی