نبض شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:30 به مدت 15 دقیقه

نبض

دنیا دنیای علم است و رسانه ابزار انتقال . نبضِ زندگی هم که در دل آگاهی می تپد و نبضِ رادیو جوان در دل شما.

ما عامل این انتقال شدیم، از مطب پزشکان تا اطلاعات پزشکی روز بلکه مسیر زندگی سالم را برای شما کوتاه تر کنیم تا نبض زندگیتان با ریتم سلامتی بتپد.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
نویسنده و تهیه کننده : پانته آ چگنی
کارشناس مجری و نویسنده : حجت اله یوسفی
گزارشگر : شهره احمدوند – ناصر یوسفیان
هماهنگی و آیتم ساز: مریم حمزه ای

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
نبض