صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000881

سلامت و بهداشت جوانان

کمک به ارتقاء سطح آگاهی و دانش جوانان درباره موضوعات سلامت و بهداشت در جهت ترویج فرهنگ خودمراقبتی