از زبان برگ پنج شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه

از زبان برگ

معرفی كتاب های تازه جوانان، مشكلات نشر، نقد كتاب جوانان و جوانانی كه نخستین كتابشان را منتشر كرده اند.

این برنامه جدیدترین كتاب های مورد نیاز جوانان را معرفی می كند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
از زبان برگ