ده ترین پنج شنبه از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

ده ترین

معرفی "ترین ها"

این برنامه با راهكاری مناسب و جذاب به معرفی 10تا از ترین ها در ایران می پردازد كه مخاطبان آنها را انتخاب كرده اند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ده ترین