یك پرونده یك روایت سه شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 45 دقیقه

یك پرونده یك روایت

پرونده‌های پلیسی مرتبط با حوزه جوانان

افزایش آگاهی جوانان درباره تهدیدها و آسیب‌های اجتماعی كه منجر به شكل‌گیری یك پدیده خلاف قانون در اجتماع می‌شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
یك پرونده یك روایت