صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

این برنامه با استفاده از زبان طنز به تغییر رویه زندگی جوانان و فعالیت بیش از حد در فضای مجازی می پردازد

یکی از ویژگی های جوانان امروز درگیری بیش از حد در فضای مجاز و تا دیروقت بیدار ماندن و دیر بیدار شدن است. این تغییر رویه زندگی در سلامت جسم و روان تاثیر نامطلوب می گذارد که در این برنامه با استفاده از زبان طنز به این مسئله پرداخته شده است

همکاران ما