كسی صدام میزنه هر روز هفته از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

كسی صدام میزنه

طرح مفاهیم دینی ، اخلاقی ، اعتقادی و كاربرد آن در روابط فردی و اجتماعی

این برنامه تلاش می‌كند از قالب امر و نهی كردن مستقیم، با به كارگیری نظرات مردم از زبان آنان مفاهیم دینی و اخلاقی را به مخاطب خود منتقل كند.
آشنایی و انس با قرآن، توجه به نماز ، آشنایی با مفاهیم دینی و كاربرد آنها، لزوم پایبندی به الزامات دینی و توجه به سلامت روانی و معنوی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز هفته

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
كسی صدام می زنه