راه و بی راه یكشنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

راه و بی راه

ما راه پیمای تو در توی زندگی هستیم . هر لحظه در ابتدای راهی نو و هر روز در كشاكش انتخاب چرا كه راه یكی است و بیراهه هزار.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده و سردبیر : فاطمه شهبندی
گوینده : فاطمه فراهانی – پیمان قریب پناه
نویسنده : احسان حجتی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
راه و بیراه