جریان شنبه ها از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

جريان

جریان

راهِ رفته رو به این آسونی ها نمی شه برگشت و از اتفاق این جور مسیرها هم، فریبنده ترند. شاید نشونه ای از انتهای مسیر، یا تجربه مسافرهای قبلی، تلنگری باشه برای ورود نكردن بهش و مانعی باشه از افسوس های بعدی.

جریان از هر آنچه كه به سلامت جوون ترها لطمه می زنه ،داستانی داره.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده و نویسنده : شهره احمدوند
هر هفته با استفاده از كارشناسان مربوط به موضوع برنامه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

دسترسی سریع
جریان