عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

عبور از تاریخ

روایت تاریخ ایران توسط استاد خسرو معتضد از كتابهای تاریخی (داخلی - خارجی) از ابتدا تا تاریخ معاصر ایران.


تهیه كننده : مهدی شاهرضایی
كارشناس مجری : خسرو معتضد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
عبور از تاریخ