ضرباهنگ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:25 به مدت 10 دقیقه

ضرباهنگ

علاقه جوانان به موسیقی

ایجاد فضای مفرح و با نشاط

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:25

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
ضرباهنگ