به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

سپیده كم كَمَك به میانۀ آسمان پر می‌كشد و من دلم برای تو. می‌خواهم روزم را با رنگ مهربانیت آغاز كنم، رنگ بخشش و رنگ سجود ؛ به رنگ سپیده.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : مجتبی امیری – عطیه عسگری
گوینده : طاهره خضرایی
نویسنده : مهدی رسولی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: ویژه اذان صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
به رنگ سپیده