به رنگ سپیده هر روز از ساعت ویژه اذان صبح به مدت 30 دقیقه

به رنگ سپیده

سپیده کم کَمَک به میانۀ آسمان پر می‌کشد و من دلم برای تو. می‌خواهم روزم را با رنگ مهربانیت آغاز کنم، رنگ بخشش و رنگ سجود ؛ به رنگ سپیده.

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه کننده : مجتبی امیری – عطیه عسگری
گوینده : طاهره خضرایی
نویسنده : مهدی رسولی

دسترسی سریع
به رنگ سپیده