اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

اخبار

در چهار بخش خبری رویدادهای جهان در 24 ساعت رابشنوید

رادیوجوان در چهار بخش خبری رخدادهای مهم جهان را به اطلاع شما می رساند.
در بخش خبری ساعت 30 : 06 صبح از جدیدترین خبرهای ورزشی مطلع شوید و ساعت : 30 : 08 صبح ، 30 : 13 و 30 : 18 نیز در جریان جدیدترین خبرها از ایران و جهان قرارخواهید گرفت.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30

مدت برنامه:متغیر

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خبر