جوونی كه شما باشی پنج شنبه و جمعه ها از ساعت 14:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو جوان

جووني كه شما باشي

پشت صحنه برنامه جوونی كه شما باشی (روستاهای مغان، شلگرد، جوانرود و اردمه)

تهیه كننده: مجتبی حسنی

گوینده و راوی: مجید عسگری - امین قاسمی فرع

1401/06/19
|
12:40

دسترسی سریع
جوونی كه شما باشی