بلامانع شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

پشت صحنه برنامه بلامانع (24-07-1401)

بلامانع شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح
تهیه كننده : عصمت باپیران ، راضیه جعفری|
اجرا : حامد مشكینی ، راضیه سادات هاشمی|
هماهنگی : حمیده قادری ، اكرم اویسی

1401/07/25
|
10:18

دسترسی سریع
بلامانع