كتابخند پنج شنبه و جمعه از ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

كتابخند

پشت صحنه كتابخند

این برنامه به معرفی كتاب می‌پردازد اما قالب و نگاهی متفاوت و خارج ازكلیشه‌های مرسوم.


تهیه كننده: فاطمه شهبندی
گوینده: حمید پارسا

1401/06/15
|
15:38

دسترسی سریع
كتابخند