بازی باز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11:30 - 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

بازي باز

پشت صحنه مسابقه بازی باز

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه
ساعت پخش برنامه: 11:30 و 19:30

تهیه كننده: حسن صنوبری
گوینده: سمانه مبلغ حسینی

1401/07/23
|
15:13

دسترسی سریع
بازی باز