سفرنامه اربعین ایام اربعین از ساعت چند رسانه ای به مدت میان برنامه

رادیو جوان

سفرنامه اربعين

گزارشگران رادیو جوان

حسین خلیل نژاد و حسن خلقت دوست
گزارشگران رادیو جوان در مسیر پیاده روی اربعین حال و هوای زائران و عاشقان امام حسین (ع) را برای ما جامانده ها گزارش می كنند...

1396/08/17
|
12:1

دسترسی سریع
سفرنامه اربعین