تو را نفس می‌كشم هر روز هفته از ساعت 20 به مدت 75 دقیقه

تو رو نفس می كشم

در كنار حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت كشور

1395/04/12
|
17:10

آقای حسینعلی امیری اهل كرمانشاه و با سابقه ی طولانی در دوران دفاع مقدس در سمت های مختلف من جمله قضاوت فعالیت داشته است

دسترسی سریع
تو را نفس می كشم