پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

آذر ماه نودوشش و پی نوشت

برنامه "" پی نوشت "" هر روز راس ساعت ده از رادیو جوان پخش میشود و به یكی از موضوعات اجتماعی و محیط زیست می پردازد.

1396/09/21
|
8:16

دسترسی سریع
پی نوشت