پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

پس همه هزینه ها داره برا كی میشه؟

برنامه "" پی نوشت "" هر روز ساعت 10 صبح از رادیو جوان پیگیر مسائل و مشكلات شماست.

1396/07/24
|
9:40

دسترسی سریع
پی نوشت