پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

خبرخوان برنامه پی نوشت

دانیال دانشور؛ گوینده جوان رادیوجوان است كه شنبه تا چهارشنبه ساعت ده صبح، داغ ترین خبرهای جراید روز را به گوش شما می رساند.

1396/05/25
|
14:8

دسترسی سریع
پی نوشت